Štádium číslo 1: Infiltrácia

Moslimovia sa začínajú sťahovať do nemoslimských krajín vo zvyšujúcich sa počtoch a je možné vidieť začiatky kultúrnych konfliktov, hoci sú často jemné.

– Prvá migračná vlna do nemoslimskej „hostiteľskej“ krajiny
– Apel na humanitárnu toleranciu od hostiteľskej spoločnosti
– Pokusy o vykreslenie islamu ako mierumilovného a moslimov ako obetí neporozumenia a rasizmu (hoci islam nie je „rasa“)
– Vysoká pôrodnosť moslimov v hostiteľskej krajiny zvyšuje moslimskú populáciu
– Mešity sú využívané na šírenie islamu a odporu voči hostiteľskej krajine a kultúre
– Výzvy na kriminalizovanie „islamofóbie“ ako zločinu z nenávisti
– Ponuky na „medzináboženský dialóg“ na indoktrináciu nemoslimov

Koľko krajín trpí kvôli islamskej infiltrácii? Jedna? Zopár? Takmer každá krajina? Islamské „vedenie“ Moslimského bratstva a ostatných túži zrušiť suverenitu každej krajiny a nahradiť ju celosvetovým zavedením islamského práva šaríja. Právo šaríja, založené na koráne, Síre a Hadísoch, odsudzuje slobodu a zakazuje rovnosť a je nekonzistentné so zákonmi všetkých západných krajín. Ako tvrdí autor a historik Serge Trifkovic: „Odmietnutie západnej elitnej triedy ochraňovať svoje krajiny pred infiltráciou džihádistov je najväčšou zradou v histórii.“

Štádium číslo 2: Konsolidácia moci

Moslimskí imigranti a konvertiti hostiteľskej krajiny pokračujú s požiadavkami na vyhovenie v zamestnaní, vzdelávaní, sociálnych službách, financovaní a súdoch.

– Získavanie nových prívržencov sa zvyšuje; založenie a nábor džihádistických buniek
– Snahy o konvertovanie znepriatelených častí obyvateľstva na islam
– Revizionistické pokusy o islamizáciu histórie
– Zvýšená protizápadná propaganda a psychologická vojna
– Snahy o naverbovanie spojencov, ktorí zdieľajú podobné ciele (komunisti, anarchisti)
– Pokusy indoktrinovať deti islamistickým stanoviskom
– Zvýšené snahy o zastrašenie, umlčanie a eliminovanie nemoslimov
– Snahy o zavedenie zákonov o rúhaní a nenávisti s cieľom umlčať kritikov
– Pokračujúce zameranie na zväčšujúcu sa moslimskú populáciu vďaka rastúcim počtom narodených moslimov a imigrácii
– Použitie dobročinných spolkov na verbovanie podporovateľov a financovanie džihádu
– Skryté snahy o privodenie zničenia hosťujúcej spoločnosti zvnútra
– Rozvoj moslimskej politickej základne v nemoslimskej hostiteľskej spoločnosti
– Islamské finančné siete financujú politický rast, akvizíciu pôdy
– Veľmi viditeľné zavraždenie kritika zamerané na zastrašenie odporu
– Tolerancia voči nemoslimom sa zmenšuje
– Väčšie požiadavky na prijatie prísnej islamskej správy
– Tajné hromadenie zbraní a výbušnín na skrytých miestach
– Otvorené ignorovanie právneho systému a kultúry nemoslimskej spoločnosti
– Snahy o oslabenie a zničenie mocenskej základne nemoslimských náboženstiev, vrátane a predovšetkým Židov a kresťanov

Je v tom nejaký vzorec? Theo van Gogh je v Holandsku zavraždený za „urážku“ islamu; Organizácia islamskej konferencie požaduje prostredníctvom OSN zákony „proti rúhaniu“; Francúzsko pravidelne podpaľujú „mladíci“ (čítaj moslimovia); vzostup zabití zo cti (necti)… popieranie holokaustu… antisemitizmus… klamanie je základom islamu; nenávisť voči kresťanom, Židom, hinduistom a budhistom. Vzorcom pre všetko čo uvidíme je vzostup islamskej intolerancie a skrytý/kultúrny džihád na prerobenie hostiteľských spoločností na svety podriaďujúce sa šaríji – na odstránenie hostiteľskej suverenity a jej nahradenie islamským právom šaríja. Právom šaríja, ktoré odsudzuje svetskú slobodu a slobodu jednotlivca, ktoré odmieta predstavu krajín mimo celosvetového domu islamu, dal al-Islam.

Štádium číslo 3: Otvorená vojna/Vodcovstvo a kultúra

Otvorené násilie na zavedenie práva šaríja a s tým spojené kultúrne obmedzenia; odmietnutie hostiteľskej vlády, podrobenie ostatných náboženstiev a zvykov.

– Medzinárodné snahy o oslabenie hostiteľskej vlády a kultúry
– Barbarské skutky na zastrašenie občanov a živenie strachu a podriadenosti
– Otvorené a skryté snahy o spôsobenie ekonomického kolapsu spoločnosti
– Všetok odpor je napadnutý a buď zlikvidovaný alebo umlčaný
– Masová poprava nemoslimov
– Rozšírené etnické čistky páchané islamskými milíciami
– Odmietnutie a odpor voči sekulárnym zákonom a kultúre hostiteľskej spoločnosti
– Vražda „umiernených“ moslimských intelektuálov ktorí nepodporujú islamizáciu
– Zničenie kostolov, synagóg a ostatných nemoslimských inštitúcií
– Ženy sú ešte viac obmedzené v súlade s právom šaríja
– Obrovské zničenie obyvateľstva, vraždy, bombové útoky
– Zvrhnutie vlády a uzurpácia politickej moci
– Zavedenie práva šaríja

Webová stránka www.thereligionofpeace.com udržuje záznam o počte násilných džihádistických útokov najlepšie, ako len vie. Stránka má v zozname viac než 14 000 útokov od 11. septembra 2001. Stojí za to pozrieť si ju. K čomu však dochádza je, a čo je pravdepodobne neodhadnuteľné, sú udalosti, pri ktorých sú moslimovia šikanovaní inými moslimami za to, že nie sú „dostatočne moslimskí“, kde sú nemoslimovia zastrašovaní, aby robili alebo nerobili niečo po čom túžia, kde zvyšky obyvateľstva sú v špirále smrti jednoducho preto, lebo sú nemoslimami v prevažne moslimskej oblasti. Kresťania, Židia, hinduisti, budhisti, animisti a ateisti sa stretávajú so smrťou, ničením alebo konfiškáciou majetku, nútenou konverziou, znásilnením, nadmerným zdanením (džíza), zotročením, divokými davmi a rôznymi inými formami islamskej (ne)spravodlivosti v rukách moslimov v Sudáne, Filipínach, Keni, Malajzii, Indii atď. A nezabudnime na „smrť odpadlíkov“ všade vo svete.

Štádium číslo 4: Totalitná islamská „teokracia“

Islam sa stáva jedinou nábožensko-justično-kultúrnou ideológiou.

– Šaríja sa stáva právom krajiny
– Všetky nemoslimské ľudské práva sú zrušené
– Zotročenie a genocída nemoslimského obyvateľstva
– Sloboda prejavu a tlače je zlikvidovaná
– Všetky iné náboženstvá než islam sú zakázané a zničené
– Zničenie všetkých dôkazov o nemoslimskej kultúre, obyvateľstve a symboloch v krajine (sochy Budhov, domy uctievania, umenie atď.)

Dom islamu („mieru“), dal al-Islam, zahrňuje tie krajiny, ktoré sa podriadili islamskej vláde, dušu drviacemu, slobodu odsudzujúcemu, diskriminujúcemu právu šaríja. Zvyšok sveta je v dome vojny, dal al-harb, pretože sa nepodriaďuje šaríji, a existuje v stave vzbury alebo vojny s vôľou „Alaha“. Žiadna nemoslimská krajina alebo jej občania nie sú „nevinní“ a zostávajú živými terčmi vojny za to, že neveria v „Alaha“. Kresťania, Židia, kopti, hinduisti a zoroastrijci sveta trpeli pod útlakom po stáročia. Dhimmí majú zakázané stavať domy uctievania alebo opravovať tie existujúce, sú ekonomicky ochromení ťažkou džízou (daňou), sociálne ponižovaní, legálne diskriminovaní, trestne zacieľovaní a vo všeobecnosti držaní v permanentnom stave slabosti, strachu a zraniteľnosti zo strany islamských vlád.

Treba poznamenať, že stále sú nahlasované nútené konverzie (Egypt) a otroctvo (Sudán). V Iráne sú homosexuáli vešaní na verejnom námestí. Mladé dievčatá sa vydávajú za starých mužov. Odpadlíkom sa vyhrážajú smrťou. Zabitia „zo cti“ sú rutinou. Ženy sú zo zákona druhotriednymi občanmi, hoci moslimovia tvrdia, že sa s nimi „zaobchádza“ lepšie než na západe. Tieto zjavnejšie prejavy môžu odpútať pozornosť od niektorých menej zjavných, akým je nedostatok intelektuálneho výskumu vo vede, úzkeho rozsahu písania, všetkého okrem neexistujúceho umenia a hudby, sexuálneho využívania a zneužívania mladistvých a žien, a ignorovanie osobného naplnenia, radosti a zvedavosti. Pozrite sa do očí nedávno vydatého 12-ročného dievčaťa, aby ste videli následky morálnej deprivácie spôsobenej islamom.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Civilus defendus