PROXY.NETWORK - Tvoje Anonymné Proxy Riešenie
Tvoja IP: 54.224.155.164
Proxy Network

Čo je Proxy server?

Proxy server je server počítačovej siete, ktorý umožňuje klientom nepriame pripojenie k inému serveru. Proxy server funguje ako sprostredkovateľ medzi klientom a cieľovým serverom, prekladá požiadavky klienta a oproti cieľovému serveru vystupuje ako klient. Prijatú požiadavku potom odosiela naspäť klientovi. Môže ísť tak o špecializovaný hardvér, ako aj o softvér bežiaci na počítači. Aplikačný proxy server je server špeciálne určený pre určitý protokol resp. aplikáciu. S jeho pomocou je možné analyzovať obsah komunikácie, prípadne ju pozmeniť (napr. odstraňovanie reklám z HTTP požiadaviek, blokovanie webových stránok podľa obsahu,...) alebo ukladať požiadavky do vyrovnávacej pamäte (cache), a tak zefektívniť komunikáciu.

Surfuj po internete Anonymne

Pre cieľový server je klientom proxy server a nie pôvodný klient. To má za následok, že cieľový server nepozná IP adresu pôvodného klienta.


TOP Stránky

Na čo proxy?

Máte v práci alebo v škole prípadne doma bolkované nejaké webstránky? Zadajte adresu webstránky do okna a začni surfovať. Cez tento proxy server budete mať stránky odblokované a naviac môžete sufrovať po internete vždy Anonymne!


Partner

TOPlist