Anonymous je myšlienka.

 

Reprezentujeme Ľudstvo. Chránime slobodu slova, právo na anonymitu jedinca. Anonymous nemá hierarchiu. Každý kto tvrdí, že je vodcom Anonymous, klame a dezinformuje, pretože Anonymous nemá systém hodností. Niesme organizácia, niesme sekta. Nesledujeme sebecké záujmy a neprofitujeme z našich aktivít. To čo robíme, robíme, pretože máme vnútorný pocit povinnosti chrániť naše životy, naše práva a slobody a našu budúcnosť. Táto „vetva“ Anonymous bude poskytovať všetky dôležité informácie v slovenčine, pre všetkých, čo rozumejú tomuto jazyku, avšak cítime sa viac obyvatelia planéty Zem, než obyvatelia Slovenskej republiky alebo akéhokoľvek iného štátu. Niesme nacionalisti ani extrémisti. Sme „kolektívna myseľ“. Sme dôsledok, nie príčina.

Sme prvá a posledná obranná línia nás/Vás, obyčajných ľudí.

Sme ľudia. Krvácame ako každý človek. Môžu nás umlčať. Môžu nás zatlačiť do rohu. Môžu nám vziať život… Ale pamätajte. Každým umlčaným, vyradeným a zneškodneným občanom Zeme vytvoríte dvoch ďalších, ktorí zaujmú jeho miesto. Odstránením dvoch z nás vytvoríte štyroch ďalších. Rastieme exponenciálne. Pretože pravda a spravodlivosť je nevyhnutná. „Zlo“ vládne len dočasne. „Ich“ čas sa pomaly naplňuje. Každý kto má v úmysle zotročiť ľudstvo a profitovať z ľudského nešťastia, bude potrestaný silou, ktorú obyčajní ľudia zatiaľ nevedia, že majú…

Verejnosť sa prebúdza. My sme verejnosť. My sme Vy. A kým sa nezobudíte… Budeme bojovať za Vás. Mierumilovne. Rozumne. Ale s odhodlaním a vytrvalosťou. So silou a rýchlosťou Tigra. S múdrosťou a dravosťou Orla.

 

                                               My sme Anonymous.

                                               Sme Légia.

                                               My neodpúšťame.

                                               My nezabúdame.

 

                                               Očakávajte nás.

████████████████████████████████████████
███▓███████▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓███▓▓▓▓█▓╬╬╬▓█
███████▓█████▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬▓███▓╬╬╬╬╬╬╬▓╬╬▓█
████▓▓▓▓╬╬▓█████╬╬╬╬╬╬███▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬█
███▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬▓██╬╬╬╬╬╬▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
████▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
███▓█▓███████▓▓███▓╬╬╬╬╬╬▓███████▓╬╬╬╬▓█
████████████████▓█▓╬╬╬╬╬▓▓▓▓▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬█
███▓▓▓▓▓▓▓╬╬▓▓▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
████▓▓▓╬╬╬╬▓▓▓▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
███▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
█████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█
█████▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬██
█████▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬██
████▓█▓▓▓▓██▓▓▓▓██╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬██
████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓██▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬█▓╬▓╬╬▓██
█████▓███▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓╬╬╬╬╬╬╬█▓╬╬╬╬╬▓██
█████▓▓█▓███▓▓▓████╬▓█▓▓╬╬╬▓▓█▓╬╬╬╬╬╬███
██████▓██▓███████▓╬╬╬▓▓╬▓▓██▓╬╬╬╬╬╬╬▓███
███████▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬████
███████▓▓██▓▓▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓████
████████▓▓▓█████▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█████
█████████▓▓▓█▓▓▓▓▓███▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓██████
██████████▓▓▓█▓▓▓╬▓██╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓███████
███████████▓▓█▓▓▓▓███▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓████████
██████████████▓▓▓███▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬██████████
███████████████▓▓▓██▓▓╬╬╬╬╬╬▓███████████

„Pod touto maskou sa skrýva viac než mäso. Viac než kosti a koža. Pod toutou maskou, sa skrýva myšlienka. A myšlienky… sú nepriestreľné.“  -V