Eduard Chmelár zrušil dohovorený rozhovor a miesto neho som sa rozprával s p. Schlimbachom.
Vážený a milí !
Zmena v Nemecku založená násilím v roku 1945 nebola zmena k lepšiemu ?
Môj