Učebnica s názvom „Môžem ti porozprávať o rodovej rôznorodosti?“ (Can I tell you about gender diversity?), ktorej autor je LGBT aktivista CJ Atkinson, a ktorú schválilo Ministerstvo školstva, má odrádzať učiteľov, rodičov a žiakov od faktu, že na…